Day

October 8, 2020

Update IFR/IFD door DNB

Per 26 juni 2021 treedt het nieuwe prudentieel raamwerk voor beleggingsondernemingen in werking. In dit nieuwe raamwerk zijn onder meer de kapitaalseisen voor beleggingsondernemingen opgenomen....
Lees verder