Actiam

Van ESG tot SDG: een multidimensionale visie voor het realiseren van echte impact.

Spreker: Hilde Veelaert – Hoofd Aandelen

Omschrijving:

Op dit moment willen de meeste institutionele beleggers graag ESG-proof zijn.
Maar betekent dit dat het beleggingsbeleid ook toekomstbestendig is?
Wat is de belangrijkste drijfveer?
Wat is de werkelijke impact van uw investering?