Columbia Threadneedle Investments

Miljoenen mensen over de hele wereld laten het beheer van hun geld aan Columbia Threadneedle Investments over. We beheren de beleggingen van particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en andere instellingen. In totaal hebben ze €424 miljard (per 30 juni 2020) aan ons toevertrouwd.

Al onze cliënten hebben financiële behoeften en doelstellingen en wij zien het als onze taak om alles in het werk te stellen om die wensen te vervullen.

Wereldwijd actief. Ons team van 2.000 professionals verspreid over de hele wereld stelt zich ten doel onze cliënten op succesvolle wijze van dienst te zijn. Onze expertise is zowel breed als diep dankzij de wereldwijde visie en inzichten van ruim 450beleggingsprofessionals over alle belangrijke beleggingscategorieën en markten. Onze cliënten hebben de keuze uit een uiteenlopend aanbod van beleggingsstrategieën en we zijn in staat om oplossingen te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de individuele behoeften van iedere cliënt.

Gepassioneerd onderzoek. Geen enkele beslissing wordt ongefundeerd genomen: iedere belegging is onderbouwd met de intensieve research van 190 analisten die erop gebrand zijn originele en bruikbare inzichten met onze portefeuillebeheerders te delen en te bespreken. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een zwaarwegende factor in ons beleggingsproces. We hebben daarom onze eigen tools ontwikkeld die de basis vormen van een degelijke MVB-methode en een aangescherpt analyseproces. We gebruiken deze inzichten vervolgens om nóg betere beleggingsbeslissingen voor onze cliënten te kunnen nemen. 

Gericht op de toekomst. Ons onafhankelijke Investment Consultancy & Oversight-team kan aan de hand van de vijf P’s – in Nederlandse vertaling Product, Plan, Proces, Prestatieverwachtingen en Personeel – garant staan voor de integriteit en blijvende verbetering van een beleggingsstrategie. Het team gaat met onze portefeuillebeheerders om de tafel zitten – om hun prestaties te beoordelen, hun besluitvorming te bespreken en hun processen te analyseren. Met de vijf P’s kan het team nagaan of de aanpak nog aansluit bij de doelstellingen van onze cliënten en zoekt het voortdurend naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor al onze cliënten hebben we maar één enkele boodschap: uw succes is onze prioriteit.

 

English:

Millions of people around the world rely on Columbia Threadneedle Investments to manage their money. We look after investments for individual investors, financial advisers and wealth managers, as well as insurance firms, pension funds and other institutions. Together, they entrust us with €424bn billion (30 June 2020).

All our clients have financial needs and goals, and our job is to do everything we can to help achieve them.

Global Reach. With a global team of 2,000 people working together, our firm is intentionally built to deliver our clients success.  Our expertise is diverse with more than 450 investment professionals sharing global perspectives across all major asset classes and markets. Our clients have access to a broad array of investment strategies, and we have the capability to create bespoke solutions matched to clients’ specific requirements.

Research Intensity. Behind every investment, you’ll find intense research powered by 190 analysts dedicated to finding original, actionable insights that are shared and debated with our portfolio managers. Responsible Investment (RI) principles are an important factor and we apply proprietary tools to provide a robust RI framework and better analysis. This knowledge is harnessed to make better investment decisions that benefit our clients.

Forward-looking. Our independent Investment Consultancy & Oversight team employs a ‘5P’ approach to ensure the integrity of an investment strategy and foster continuous improvement. The team works in partnership with our portfolio managers to ensure strategies are managed according to their stated objectives and approach, consistent with client expectations and their desired outcome.

To all our clients, we have one message: your success is our priority