Second Chance Fund: investeren in faalopbrengsten van Briljante Mislukkingen

In zijn verhaal bepleit Paul Iske, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, dat het voor investeerders de moeite waard is om te kijken naar ondernemers en hun ondernemingen die voortbouwen op eerdere mislukte pogingen. . Juist op het gebied van duurzaam ondernemen zien we een eerste poging wel eens stranden en wordt er veel geleerd, waarna de tweede poging aanzienlijk meer kans van slagen heeft. Maar men is al snel geneigd deze ‘tweede-kansers’ links te laten liggen, terwijl onderzoek juist uitwijst dat ondernemers die het voor de tweede keer proberen, mits ‘briljant’ mislukt, een grotere kans van slagen hebben dan starters. Het is dus zowel maatschappelijk als financieel aantrekkelijk om op basis van een goede selectie, te investeren in de ‘tweede kans’.

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld. Paul is auteur van het boek ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’. Paul is van oorsprong theoretisch fysicus en heeft naast zijn consultancy-praktijk voor Shell en ABN AMRO (Chief Dialogues Officer & Senior Vice President Innovation) gewerkt.