• Centrale banken moeten De Nederlandsche Bank (DNB) volgen en de principes voor verantwoord beleggen (PRI) van de VN ondertekenen
  • Michael Lewis, hoofd ESG Thematic Research bij DWS, verwacht dat klimaatverandering een belangrijk risico blijft voor de financiële stabiliteit

Het ESG Thematic Research team van vermogensbeheerder DWS roept centrale banken op om de Principles for Responsible Investing (PRI) van de Verenigde Naties (VN) te ondertekenen. DWS vraagt dat de centrale banken principes voor verantwoord beleggen integreren in het beheer van hun reserves en pensioenen.

Centrale banken hebben tot nu toe geijverd voor meer transparantie over klimaatrisico’s voor bedrijven en beleggers. In een nieuw rapport stelt DWS dat centrale banken een actievere rol moeten gaan spelen. Hun toezicht op macro- en microniveau moet niet alleen de transitie naar een koolstofarme economie ondersteunen, maar ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Michael Lewis, Hoofd Thematic Research bij DWS: “Klimaatverandering is zeer belangrijk voor beleggers. Extreem weer, de transitie naar een koolstofarme economie en de toenemende kans op juridische disputen door klimaatveranderingen, brengen potentiële risico’s voor de financiële stabiliteit met zich mee.

De Europese Centrale Bank heeft zelf onlangs gezegd dat centrale banken de ESG-criteria meer moeten integreren in het beheer van hun eigen activa. De Nederlandsche Bank (DNB) geeft alvast het goede voorbeeld door begin 2019 de PRI te ondertekenen. Wij moedigen andere centrale banken aan om het voorbeeld van DNB te volgen en om mee voorop te lopen in verantwoord beleggen.”

Naast de PRI kunnen centrale banken nog op andere manieren een actievere rol opnemen, zo stelt het research team van DWS. Het rapport verwijst naar monetaire beleidsregels en het opbouwen van documentatie ten gunste van gedifferentieerde kapitaal- en reserveratio’s, bijvoorbeeld bij het steunen van energie-efficiënte hypotheken en groene obligaties. Ten slotte kunnen centrale banken ook een kader neerzetten voor verantwoord beleggen van hun eigen reserves en pensioenfondsen.