De AFM heeft nog geen vervanger voor de huidige bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven, die op 1 september aftreedt. Hanzo van Beusekom is aangesteld als interim-bestuursvoorzitter en zal de taken van Merel van Vroonhoven waarnemen.

Van Beusekom is sinds juni 2018 actief als bestuurder op het gebied van domeinoverstijgend toezicht en vernieuwing bij de AFM. Hij was tussen 2003 en 2010 ook al actief bij de toezichthouder, onder meer als hoofd strategische analyse.