De AFM roept beleggingsondernemingen op om vóór 1 juli 2019 de jaarrekening en het assurance-rapport vermogensscheiding op te sturen.

Beleggingsondernemingen in Nederland moeten binnen zes maanden van afloop van het boekjaar de jaarrekening, het bestuursverslag en overige gegevens naar de AFM hebben gestuurd. Omdat het boekjaar voor de meeste beleggingsondernemingen gelijk is aan het kalenderjaar moeten de documenten vóór 1 juli ontvangen zijn door de AFM.

Beleggingsondernemingen die financiële instrumenten en/of gelden van cliënten aanhouden, moeten elk jaar een assurance-rapport vermogensscheiding naar de AFM te sturen. Het assurance-rapport over 2018 moet uiterlijk 1 juli 2019 opgestuurd zijn.

De AFM wijst daarbij op de vereisten op haar website én de aandachtspunten in de brief die de toezichthouder in december 2018 naar beleggingsondernemingen stuurde.