Vandaag publiceert ABN AMRO de Integrated Annual Review 2017 en de jaarverslagen over 2017 van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V. inclusief bijbehorende bijlagen. De bank heeft dit jaar voor een innovatieve rapportagemethode gekozen. In de Integrated Annual Review wordt een beknopt overzicht gegeven van de operationele omgeving, de strategie, de in 2017 behaalde resultaten en de manier waarop ABN AMRO waarde creëert voor haar stakeholders.

Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO: ‘Het jaar 2017 was goed met mooie financiële cijfers, stijgende klanttevredenheid, aansprekende innovaties en waardering in binnen- en buitenland voor onze duurzaamheidsinitiatieven.’

De Integrated Annual Review 2017 beschrijft de thema’s die centraal staan bij onze strategie voor de middellange en lange termijn en hoe de groep erin slaagt om op termijn waarde te creëren. Hiertoe worden de activiteiten en resultaten van de bank in 2017 beschreven aan de hand van het International Integrated Reporting Framework. Onze onafhankelijk accountant EY heeft een opdracht met ‘limited assurance’ uitgevoerd op de Integrated Annual Review.

De jaarverslagen van de Groep en van de Bank en de jaarrekening geven informatie over de financiële en niet-financiële resultaten in overeenstemming met de eisen van wet- en regelgeving. Daarnaast publiceert ABN AMRO tegelijk met de jaarverslagen een afzonderlijk Pillar 3-verslag.

De Integrated Annual Review, de jaarverslagen en de bijlagen zijn te vinden via de website van ABN AMRO.

ABN AMRO heeft besloten om de publicatie van de resultaten over Q1 2018 te verzetten naar 14 mei 2018, vooruitlopend op de invoering van IFRS9, de nieuwe verslaggevingsregel voor kredietvoorzieningen.