Het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund is een nieuw indexfonds met een duurzaam karakter dat deze aantrekkelijke kenmerken in zich verenigt. Het fonds is per april jl. de opvolger van het BNP Paribas Netherlands Fund dat daarmee een nieuwe naam heeft gekregen. Het aangepaste beleggingsbeleid speelt in op de toenemende vraag onder beleggers naar passieve, kosten- en belastingefficiënte fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven die het milieu, het maatschappelijk belang en goed bestuur (in het Engels afgekort tot ESG) hoog in het vaandel hebben staan.

Een belangrijk selectiecriterium voor de opname van een aandeel in de portefeuille zijn de inspanningen van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid in brede zin – de genoemde ESG factoren. Hierin verschilt het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund van de voorganger die in een brede AEX index belegde en die het trackrecord van de onderneming ten aanzien van de aspecten environment, social en governance niet meenam als expliciet onderdeel van het beleggingsproces.

Als passief beheerd fonds volgt het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund een op de Nederlandse beurs gerichte index die deze duurzaamheidsaspecten wel in de berekening meeneemt. Deze graadmeter, samengesteld door indexleverancier MSCI, is in een aantal stappen zo aangepast dat beleggingen in de onderliggende bedrijven terecht het label duurzaam kunnen dragen.

 

Verder lezen: