Veel Nederlandse financiële ondernemingen nemen de gevolgen van de Brexit niet serieus volgens AFM. Vermogensbeheerders lopen het meeste risico zegt de toezichthouder in haar Trendzicht 2019. Tegelijkertijd constateert de toezichthouder dat Nederland het centrum wordt van de Europese financiële handel, en dan vooral in obligaties en aandelen.

AFM zegt dat de kapitaalmarkten van de EU en het Verenigd Koninkrijk nauw met elkaar verweven zijn en veel Europese ondernemingen en consumenten afhankelijk zijn van de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk. Bij een harde Brexit verliest iedere partij uit het Verenigd Koninkrijk hun markttoegang tot de EU en andersom. Dat heeft veel gevolgen.

AFM waarschuwt de rest van de partijen die zich nog op de Brexit moeten voorbereiden. Het is mogelijk dat Nederlandse financiële ondernemingen bijvoorbeeld niet meer voldoen aan de vergunningseisen als zij ooit diensten hebben uitbesteed aan Britse instellingen. Bij een harde Brexit geldt dit niet voor het Verenigd Koninkrijk. En dus kan dit grote gevolgen hebben voor Nederlandse vermogensbeheerders.

Volgens AFM vormt Brexit niet alleen bedreigingen, maar biedt het ook kansen. De uittreding heeft nog niet plaats gevonden maar er zijn wel al onderhandelingen aan de gang. Daarom is de financiële handelsinfrastructuur zich aan het verplaatsen naar Nederland.  AFM heeft meer dan 150 gesprekken gevoerd met partijen die belangstelling hebben in een vergunning. Banken vestigen zich vooral in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen zich naar Luxemburg en Dublin.

AFM gaat ervan uit dat tussen de dertig en veertig procent van de Europese handel in financiële instrument zich in Nederland vestigt. Daarmee wordt Nederland binnen EU27 het centrum voor financiële handel.