Bij OBAM ligt de focus op kwaliteits- en groeibedrijven in een geconcentreerde, gediversifieerde aandelenportefeuille. Siegfried Kok, senior portfolio manager bij OBAM, legt uit hoe quality en growth zich tot elkaar verhouden. “We zoeken bedrijven met hoge marges die een sterke marktpositie hebben, met een groot marktaandeel in een sector waar de toetredingsbarrières hoog zijn voor de concurrentie.”

OBAM in ’t kort
• Opgericht in 1936, Euronext beursnotering sinds 1954
• Een van de oudste beleggingsfondsen van Nederland en van Europa
• OBAM heeft een erg lang positief trackrecord (circa 30 jaar)
• Fondsmanagement: o.l.v. Sander Zondag, zeer ervaren, stabiel portfolio managementteam
• OBAM Investment Management B.V. is in het bezit van een UCITS-vergunning
• Performance-informatie: www.obam.nl

OBAM staat bekend om zijn duurzame outperformance. Welke ingrediënten heb je daarvoor nodig?
“Het begint met de mensen. OBAM heeft een ervaren team van vijf portfoliomanagers die elk gemiddeld zo’n 20 jaar ervaring hebben in hun vakgebied. Daarnaast is een gestructureerd beleggingsproces van belang, alsmede een consistent beleggingsbeleid dat in mijn optiek op de lange termijn gericht moet zijn als je die duurzame outperformance wil behalen en bewaken.”

“Wat verder van belang is, is dat een beleggingsfonds lage kosten heeft want die kosten moet je in eerste instantie altijd goed maken als je extra rendement wilt behalen. Tot slot richten wij ons op duurzaamheid, waarbij we alle aspecten van ESG (Environmental., Social en Governance) meenemen, dus van milieuaspecten en mensenrechten tot aan goed bestuur. Wij zijn van mening dat een significant duurzaamheidsrisico een negatieve impact kan hebben op de reputatie en waarde van een bedrijf. Door het bouwen van een portfolio met bedrijven met sterke en innovatieve bedrijfsmodellen, die bijdragen aan een duurzame wereld en toekomst, creëren we outperformance voor onze klanten”

In hoeverre speelt active share een rol bij OBAM?
“Active share speelt zeker een belangrijke rol om die duurzame outperformance te kunnen behalen. Als je niet actief risico neemt en je blijft dicht bij de index, dan is het lastig om die outperformance te realiseren. Active share is ook belangrijk, omdat rekening houdend met de beleggingsstrategie van OBAM, een groot gedeelte van de markt minder aantrekkelijk is om in te beleggen. Bijvoorbeeld omdat daar lage returns en marges worden behaald of omdat deze gedeelten heel cyclisch zijn.

Dat heeft ook te maken met de strategie van OBAM. Hoe komen jullie aan jullie beleggingsideeën en -inspiratie?
“We werken met een breed en ervaren team van portfoliomanagers die elk verantwoordelijk zijn voor een sector binnen ons beleggingsuniversum. Binnen die sectoren hanteren we onze kwantitatieve en kwalitatieve screenings. Onze kwantitatieve screening bestaat onder andere uit het draaien van modellen en het screenen van bedrijven op onder meer de waardering en winstgevendheid van een bedrijf. Voor onze kwalitatieve screening praten we onder andere met analisten en doen wij onze eigen research. Twee jaar geleden ben ik bijvoorbeeld nog naar Japan geweest om daar robotiseringsbedrijven te bezoeken om te analyseren of deze geschikt zijn voor onze portefeuille, omdat robotisering een van de belangrijke groeitrends naar de toekomst toe is.”

Bij OBAM ligt de focus op kwaliteits- en groeibedrijven in de portefeuille. Quality en growth, kun je vertellen hoe die twee zich tot elkaar verhouden?
“Dat zijn de belangrijkste ingrediënten om outperformance te creëren. Met kwaliteit bedoelen we het unieke van het bedrijfsmodel. We zoeken bedrijven met hoge marges die een sterke marktpositie hebben, met een groot marktaandeel in een sector waar de toetredingsbarrières hoog zijn voor de concurrentie. Dat maakt ook de voorspelbaarheid van deze aandelen gemakkelijker. Als daar nog een structurele of seculiere groeitrend onder zit kunnen deze over een langere periode sneller groeien dan een gemiddeld bedrijf omdat ze de wind mee hebben van de industrietrend.”

Naar welke van dergelijke megatrends kijkt OBAM?
“Dat zijn onder meer digitalisering, demografie – bijvoorbeeld de opkomende macht van consumenten in Azië-, de energietransitie die steeds belangrijker wordt en de al eerdergenoemde robotisering/automatisering. Door deze megatrends te volgen ben je minder afhankelijk van de grillen van de economie.”

In hoeverre slagen jullie erin om die typische OBAM-beleggingen te doen?
“Door weloverwogen en gefundeerde keuzes te maken. Wij hebben niet alle segmenten van de markt in onze portefeuille. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in hoogcyclische bedrijven waar heel veel concurrentie is, zoals de staalindustrie. Deze bedrijven passen minder bij onze beleggingsstrategie. We geloven er sterk in dat de koers van het aandeel de winstgroei van een bedrijf volgt. Als je die bedrijven identificeert die een bovengemiddelde winstgroei laten zien, dan zul je zien dat ook de uiteindelijke performance daarvan bovengemiddeld zal zijn.”

Als we voorzichtig naar de toekomst kijken, hoe ziet de wereld eruit voor beleggers na de coronapandemie?
“De markt prijst de dingen altijd heel snel in. Je ziet dat in de afgelopen maanden de bedrijven die gaan profiteren van de heropening van de markten wanneer de pandemie voorbij is, het goed hebben gedaan op de beurs. Daarnaast zijn sommige groeitrends, zoals digitalisering en de energietransitie, door de coronapandemie versneld. Natuurlijk gaan consumenten wel weer naar de winkels toe, maar de stijging in de bestellingen via e-commerce zal naar verwachting blijvend zijn. Hetzelfde geldt voor thuiswerken; dat zal ook voor een deel een blijvende trend zijn. Het is interessant om te kijken naar industrieën die wel geraakt zijn door de coronapandemie, maar fundamenteel niet de impact daarvan ondervinden op de langere termijn. Daar zijn op dit moment wel goede kansen in te vinden.”

Verder lezen:
• OBAM website: www.obam.nl
• Bloomberg: https://www.bloomberg.com/quote/OBAM:NA

Disclaimer: OBAM N.V. is een ICBE geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor OBAM N.V. zijn een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met meer informatie over het product, de kosten en de risico’s. Het prospectus en de EBI zijn op verzoek verkrijgbaar via OBAM Investment Management B.V. en te vinden op onze website: www.obam.nl.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding of aanbeveling tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in dit artikel, noch kwalificeert dit artikel als (persoonlijk) beleggingsadvies.