Bijna driekwart (72%) van de Nederlandse beleggers is bereid om wat rendement in te leveren als een beleggingsfonds een positieve impact op mens, milieu en maatschappij nastreeft. Een op de vijf (19%) beleggers zou zelfs accepteren dat het rendement hierdoor 4% lager uitkomt. Deze opvallende cijfers komen naar voren uit een onderzoek onder ruim 1.100 Nederlanders. DirectResearch voerde het onderzoek uit voor ING en NN Investment Partners, ter gelegenheid van de twaalfde editie van Grip op je Vermogen.

Duurzaam beleggen levert rendement op
De onderzoeksuitkomsten vormen een nieuw bewijs dat duurzaam beleggen zich snel ontwikkelt van nichemarkt naar hoofdstroming. Enkele jaren geleden kwam uit verschillende onderzoeken nog naar voren dat Nederlandse beleggers weinig oog hadden voor duurzame criteria. Toch zijn er nog allerlei misverstanden over deze beleggingsvorm, vertelt Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners: “Het bewijs stapelt zich op dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van het rendement, maar juist een beter rendement kan opleveren. Veel professionele partijen zoals pensioenfondsen sturen steeds nadrukkelijker op duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Nu zie je dat steeds meer particuliere beleggers behalve een mooi rendement ook een positieve impact op mens, milieu en maatschappij nastreven. De opmars van duurzaam beleggen komt in een stroomversnelling.”

Beleggen met impact
De Nederlandse belegger heeft soms nog wel een zetje nodig bij het maken van een duurzame keuze, zegt Peter Tros, analist duurzaam beleggen bij ING Nederland: “Bij een keuze tussen een gewoon fonds en een duurzaam fonds met hetzelfde rendement, kiest 81% van de ondervraagden voor de duurzame variant. Maar als er eerst een serie vragen beantwoord wordt over mens, milieu en maatschappij, stijgt dat percentage naar 90%.” Het valt Tros ook op dat slechts een op de zeven beleggers de term ‘impactbeleggen’ kent, terwijl driekwart van de ondervraagden nog nooit gehoord heeft van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties: “Nederlanders geven aan, dat ze zaken zoals toegang tot schoon drinkwater en goed onderwijs heel belangrijk vinden, maar weten vaak niet hoe ze die in hun beleggingen kunnen verwerken.”

Over Grip op je Vermogen
Grip op je Vermogen trok afgelopen vrijdag 3000 bezoekers. Dit jaar ging het evenement in op de vraag: hoe laten we de wereld goed achter voor onze kinderen en hoe houden we grip op ons eigen vermogen. Alle aspecten van een goed leven kwamen aan bod, met onder andere lezingen over economisch beleid door de generaties heen, de invloed van technologie op de zorg, ontwikkelingen op de huizenmarkt en de maakbaarheid van geluk. Meer informatie op www.gripopjevermogen.nl

Over het onderzoek
DirectResearch heeft in opdracht van Grip op je Vermogen, ING en NN Investment Partners een onderzoek rondom beleggen uitgevoerd. Het onderzoek is verricht onder 1.132 beleggers, ex-beleggers en niet-beleggers via een online vragenlijst die van 6 tot 19 september 2018 is afgenomen.