Om tegemoet te komen aan de behoeften van een groeiende groep beleggers die hun beleggingen voor de lange termijn in lijn willen brengen met hun waarden, introduceert BlackRock een nieuwe reeks duurzame ETF’s (Exchange Traded Funds), ESG-modelportefeuilles en nieuwe analyse- en rapportagetools.

Vier jaar geleden introduceerde BlackRock als eerste in Europa een reeks Core-fondsen, om het beleggers gemakkelijker te maken een slim opgebouwde, evenwichtige kernportefeuille met lage kosten samen te stellen. De zes nieuwe Sustainable Core ETF’s bouwen verder op deze succesvolle aanpak door het vaststellen van een nieuwe standaard voor toegang tot beleggingen. Ze vormen een aanvulling op de bestaande 15 UCITS ESG-ETF’s van iShares.

ESG-modellen en data-tools bieden stevige basis voor ESG-beleggingen

BlackRock technologie maakt het ook mogelijk om het ‘ofwel/of’ patroon van duurzaam beleggen te doorbreken met nieuwe verbeteringen in ESG-gegevens, portefeuilleopbouw en risico-evaluatie-instrumenten:

  • Transparante ESG-informatie op iShares.com om beleggers meer inzicht te geven in de ESG-scores, de koolstof-voetafdruk en maatschappelijke betrokkenheid van de ondernemingen waarin ze beleggen. We beginnen vandaag met de 30 ETF’s van de nieuwe Sustainable Core reeks en de reeds bestaande iShares Core fondsen, en zullen de ESG-informatie in de loop van het jaar naar andere fondsen uitbreiden. Dit maakt deel uit van een bedrijfsbreed initiatief om de toegang tot ESG-gegevens en inzichten op het gebied van duurzaamheid voor klanten en onze beleggingsprocessen wereldwijd uit te breiden.
  • BlackRock introduceert vijf strategische ESG-modelportefeuilles met uiteenlopende risicoprofielen, die financieel adviseurs en vermogensbeheerders kunnen gebruiken om met UCITS iShares ETF’s portefeuilles voor hun cliënten op te bouwen.
  • BlackRock’s Aladdin biedt tot slot ESG-analyse en -rapportage op portefeuilleniveau, om beleggers met ESG-scores en duidelijke cijfers over de invloed die deze op het totale rendement van de portefeuille hebben, meer inzicht te bieden in de risico’s en het potentieel van hun beleggingen.

Omslagpunt duurzaam beleggen

BlackRock verwacht dat het vermogen dat belegd is in ESG-ETF’s, de komende tien jaar zeer snel zal stijgen, als gevolg van de toenemende belangstelling van particuliere beleggers en de aanhoudend sterke vraag van institutionele beleggers. Volgens de prognose van BlackRock zullen de beleggingen in ESG-ETF’s tussen nu en 2028 naar verwachting stijgen van USD 25 miljard naar meer dan USD 400 miljard. Door de snelle groei van ESG-ETF’s zal het aandeel van ETF’s in de totale ESG-beleggingen (ETF’s en beleggingsfondsen samen) in diezelfde periode stijgen van 3% naar 21% in 2028.