Verdere concentratie onder de grootste vermogensbeheerders en “potentieel grote” ontwrichting in de sector dreigt 

Het totale beheerd vermogen (assets under management – AuM) van de 500 grootste vermogensbeheerders groeide in 2017 naar 93.800 miljard US dollar, een stijging van 15,6% ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens het laatste Global 500 onderzoek van Willis Towers Watson’s Thinking Ahead Institute. Bovendien bereikte de concentratie van het vermogen dat wordt beheerd door de 20 grootste vermogensbeheerders het hoogste niveau sinds de oprichting van het instituut (in 2000) en is nu goed voor meer dan 43% van het totale AuM van de top 500 vermogensbeheerders.

Uit het onderzoek blijkt dat de Noord-Amerikaanse vermogensbeheerders het grootste deel van het vermogen beheren (58,1%), hoewel hun aandeel in 2017 licht is gedaald, de eerste daling sinds 2008. De Europese vermogensbeheerders vertegenwoordigen 31,8% van het beheerde vermogen (het Verenigd Koninkrijk is 7,4%), Japan 4,8% en de rest van de wereld 5,2%. Het vermogen in elke regio is in 2017 toegenomen. Hoewel het grootste deel van het totale vermogen (77,6%) nog steeds actief wordt beheerd, is het aandeel van het passief beheerde vermogen in de afgelopen vijf jaar gestegen van 19,5% naar 22,4%. In 2017 steeg het passief beheerde vermogen met 25%.

BlackRock blijft de grootste vermogensbeheerder op de ranglijst, een positie die het sinds 2008 bekleedt. Vanguard en State Street vervolledigen voor het vierde opeenvolgende jaar de top drie. Van de Nederlandse vermogensbeheerders heeft Aegon Groep met de 22e positie de hoogste notering op de ranglijst, gevolgd door NN Investment Partners (69) en Robeco Groep (93).

Bob Collie, hoofd onderzoek bij het Thinking Ahead Institute, merkte op:

“Het totale beheerde vermogen is opnieuw gestegen; het groeitempo in 2017 is het hoogste sinds 2009. De namen in de top van de ranglijst zijn de bekende namen. Er is wel een grotere concentratie van vermogen in de grootste namen. Op het eerste gezicht lijken de cijfers een verhaal van gestage groei en stabiliteit te vertellen. Maar als je kijkt naar de bredere ontwikkelingen binnen en buiten de industrie, zijn er tekenen dat de industrie voor grote veranderingen staat”.

In een indicatie van toekomstige aandachtsgebieden meldde 81%)van de bevraagde vermogensbeheerders een toename van de belangstelling van klanten voor duurzaam beleggen, inclusief stemmen, terwijl bijna driekwart (74%) aangaf meer middelen aan te wenden om meer technologie en gebruik van big data toe te passen. Bijna twee derde van de geënquêteerde bedrijven had in 2017 het aantal producten verhoogd, terwijl 60% van de vermogensbeheerders volgens het onderzoek een toename van het toezichtniveau door de regelgevende instanties meldde.

Collie voegde eraan toe: “Het is niet alleen een technologisch aspect. Er is een samenloop van wereldwijde trends – waaronder demografische, economische, ecologische en sociale druk – die samen een periode van potentieel forse ontwrichting voor de sector creëren. De implicaties gaan veel verder dan het investeringsproces alleen. De veranderingen hebben ook gevolgen voor bedrijfsmodellen, personeelsmodellen, operationele en distributiemodellen. Ze zullen in elke hoek van de organisatie voelbaar zijn.”

“Verschillende bedrijven zullen ervoor kiezen om op verschillende manieren op deze uitdagingen te reageren. Succesvol reageren op een nieuwe realiteit kan evenzeer een test van karakter en cultuur blijken te zijn als een test van traditionele zakelijke en investeringsvaardigheden,” aldus Collie.