“Global equity is the new core”

Tijdens Fund Seminar Session op 17 mei presenteerde Vontobel AM twee fondsen, het Global Equity Fund en het Emerging Markets Blend Fund. Daarnaast gaven twee onafhankelijke experts Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Lemberger Stroeve, en Jaap Reinking, director of private equity bij FMO, hun visie op de internationale kapitaalmarkten. Verslag van een inspirerende ochtend.

Douglas Bennett begint met de conclusie: “De performance van Vontobel Global Equity laat zien dat ervaring, vaardigheden en discipline een langetermijn outperformance kunnen opleveren. Wanneer de markten naar beneden gaan, gaan wij niet zo hard naar beneden. ‘Global is the new core’, zegt hij, en dat moet terug te zien zijn in een beleggingsportefeuille.” De voordelen zijn duidelijk, aldus Bennett. Internationale bedrijven behalen een substantieel deel van hun winsten buiten hun thuisland. Daarnaast leidt ‘home-bias’ tot kortzichtigheid en kan dit leiden tot underperformance versus een portfolio met een wereldwijde diversificatie. Een global portefeuille biedt bovendien de flexibiliteit om te beleggen in de beste bedrijven ongeacht hun locatie.

De grafiek levert daarvoor het bewijs. De blauwe lijn is de MSCI World grafiek, de zwarte grafiek het Vontobel Fund- Global Equity. Douglas Bennett: “We zijn geen macro-investors, maar beleggen veel meer bottom-up.” De groei van de wereldeconomie houdt aan, zegt hij. De groei van China’s GDP is nog steeds de hoogste van de wereldeconomieën al neemt de groei iets af, van circa 6,8% naar 6% in 2021. Daarbij geldt wel dat gevolgen van een handelsoorlog tussen de VS en China onvoorspelbaar zijn. De groei in de VS vertraagt maar blijft relatief stabiel op 2 tot 3 % per jaar met een iets afnemende groei in consumentenconsumptie in de laatste kwartalen. De inflatie blijft ingetogen maar de CapEx (Gross Private Domestic Investment) neemt gestaag toe. Dit leidt tot een goede productiviteitsgroei en een gematigde lonengroei. De groei in Europa lijkt toe te nemen na een recente vertraging.

Vontobel Global Equity

De Vontobel Global Equity strategie heeft als doel de hoogst mogelijke kapitaalgroei te realiseren. Het gelijknamige fonds belegt in aandelen en op aandelen lijkende securities van bedrijven die wereldwijd een hoge winstgroei en hoge winstgevendheid laten zien. Doorgaans zijn dit bedrijven waar winstgroei het belangrijkste onderdeel is van het totale rendement; dividend of verandering in waardering spelen hierbij een minder belangrijke rol op de lange termijn. De strategie is benchmark-agnostisch en kenmerkt zich door een ‘high-conviction’ portefeuille.

Beleggingsproces

Voor het Global Equity beleggingsproces geldt dat portefeuilles bottom-up worden opgebouwd, waarbij per bedrijf gekeken wordt of het tot de portefeuille mag toetreden.

Het fonds probeert te profiteren van sterke seculiere trends, zoals de ontwikkeling van de middenklasse in Azië die zorgt voor lange groeipaden. Daarin passen ontwikkelingen zoals e-commerce, elektronische betalingen, networking en ‘digital is the new print’.

 “Wij zijn een echte bottom-up manager.”

Luc D’Hooge steekt enthousiast van wal. “Externe schuld is een fantastische assetclass, omdat je doorgaans geen currency-risico hebt. Zijn blendstrategie profiteert van inefficiëntiesin de lokale munteenheden en corporate bond markets. Het bijbehorendefonds met een 100% focus op emerging markets heeft een mix van drie strategieën als basis: hard currency, corporate bond en local currency. Het grootste deel is belegd in staatsobligaties en emerging markets debt.

Luc D’Hooge: “Aan de ene kant zien we tussen asset classes een significant hogere ‘risk-to-reward’ in harde currency’s vergeleken met lokale currency.” De portfolio richt zich op strategisch niveau richting harde currency. “Tactisch gezien echter kan lokale currency zinvol zijn.”  Binnen de harde currency assetklasse wordt er al bijna 20 jaar gekeken naar terugkerend sub-optimaal beleggersbedrag, zoals slechte markt-timing die Vontobel AM helpt om voornamelijk bottom-up te profiteren van kansen op het gebied van ‘mispricing’. ‘Spread optimization’ noemt Luc D’Hooge dit; een beproefde aanpak die sterk verschilt van de aanpak van andere emerging markets managers.

Vontobel Emerging Markets Blend Fund

Het beleggingsproces telt vijf stappen waarbij de focus ligt op het maximaliseren van de bottoum-up credit renumeration (zie figuur, nummer 3). De Vontobel Emerging Markets Blend portefeuille is te verdelen in ‘relative value’ trades, ‘event driven’ trades en een ‘local currency overlay’. De relative value en de ‘event driven trades’ vullen elkaar aan. Event driven trades presteren doorgaans beter bij gunstige marktomstandigheden; relative value trades presteren doorgaans beter bij gespannen marktomstandigheden.

Meer weten over Vontobel AM? Neem contact op met Henrik Hansen, Executive Director, Head of Sales Nordics and The Netherlands, henrik.hansen@vontobel.com of kijk op www.vontobel.com/am.

Over Vontobel Asset Management

Vontobel Asset Management is een actieve asset manager met een wereldwijd bereik en een multi-boutique aanpak. De Vontobel Groep omvat assetmanagement, private banking en investment banking. Vontobel Asset Management bedient vanuit Luxemburg de Nederlandse en Europese markten. Website: www.vontobel.com/am