Het Brokeronderzoek van Beleggers Belangen is terug. Na een pauze in 2017, die de redactie heeft gebruikt om de aanpak van ‘s lands meest deskundige en onafhankelijke onderzoek over brokers en banken te analyseren en zo nodig te verbeteren, zijn de afgelopen tijd alle in Nederland actieve brokers uitvoerig doorgelicht. Vier elementen van de dienstverlening stonden daarbij centraal: de kosten, de handelsmogelijkheden, de service en het gebruiksgemak. Het eindklassement kent twee winnaars: Lynx en TradersOnly.

Elke belegger, van beginnend tot zeer ervaren en ongeacht het vermogen, heeft minimaal één broker nodig om goed en goedkoop te kunnen beleggen. Voor al deze beleggers bevat het Brokeronderzoek dan ook onmisbare informatie, op geheel onafhankelijke wijze verzameld en op toegankelijke manier gepresenteerd door een team van kundige en betrouwbare beursjournalisten.

Het Brokeronderzoek biedt beleggers inzicht in de vaak verborgen kosten die gemoeid zijn met transacties in aandelen en beleggingsfondsen. Ook laat het onderzoek zien in welke landen en instrumenten beleggers via deze brokers kunnen investeren. De kosten en handelsmogelijkheden zijn in kaart gebracht door twee fictieve portefeuilles aan te schaffen bij alle onderzochte brokers: een portefeuille met alleen Nederlandse aandelen en een portefeuille met buitenlandse beleggingen.

De winnaar van het Brokeronderzoek is vastgesteld op basis van de rangschikkingen op alle onderdelen. Net als in 2016 wegen de kosten voor 50% mee, de handelsmogelijkheden voor 25% en de combinatie van gebruiksgemak en service eveneens voor 25%.

Beleggers Belangen presenteert het Brokeronderzoek dit jaar voor de negende keer. De vorige editie dateert van november 2016. Om goed te kunnen vergelijken, is de onderzoeksopzet in grote lijnen hetzelfde gebleven als voorgaande keren. Wel heeft de redactie nog een keer goed naar alle procedures en werkwijzen gekeken, om zeker te zijn van een zo betrouwbaar mogelijke uitslag en eindrangschikking.

Daarbij moet worden benadrukt dat het onderzoek een momentopname is, omdat het uitgaat van één peildatum: 1 maart 2018. Ook is het zo dat een andere samenstelling van de portefeuilles tot een andere uitkomst van het Brokeronderzoek had kunnen leiden. Het kostenklassement is zodoende niet bij iedere portefeuille maatgevend. Verder hebben het onderzoek en de rangschikkingen geen betrekking op de bedrijfsvoering of de voorwaarden van de brokers. We raden beleggers dan ook aan om die voorwaarden altijd goed te bestuderen.

In het onderzoek van 2018 komen de brokers Lynx, dat het klassement in het verleden al meerdere keren aanvoerde, en TradersOnly als gedeelde nummers 1 uit de bus. De winnaar van 2016, DeGiro, volgt op de derde plaats.