1
Nov

MeesPierson: crypto heeft potentie

Daarom noch advies, noch mogelijkheid tot beleggen

ABN AMRO MeesPierson ziet crypto coins nog niet als een volwaardige beleggingsvorm. Ook is de waardebepaling van veel crypto coins lastig. De private bank van ABN AMRO stelt bovendien dat het gebrek aan regulering, de nieuwe technologie en het feit dat crypto coins beginnende bedrijfsprojecten zijn, een zeer hoog risico opleveren. ABN AMRO MeesPierson signaleert in een nieuw rapport vier verschillende soorten crypto coins: de crypto currency, de network crypto, de crypto security en de utility crypto.

Richard de Groot, Global Head Investment Centre: “Van de vier verschillende vormen crypto coins is de crypto currency de virtuele versie van fiduciair geld zoals euro’s en dollars. Bitcoin is hier het beste voorbeeld van. De network crypto, zoals Ethereum, biedt een digitaal platform voor de handel in bijvoorbeeld vastgoedcontracten. De crypto security is een digitale vorm van een aandeel of een obligatie. Tot slot onderscheiden we de utility crypto, een platform voor bijvoorbeeld de handel in groene energie.”

Beleggen in ICO’s zeer riskant 

Als startende ondernemers met een bedrijfsplan geld op willen halen, dan kunnen zij dat doen door bijvoorbeeld een crypto security uit te geven. De uitgifte van deze coin wordt een ICO (Intitial Coin Offering) genoemd. Beleggers kunnen hierin investeren. Het grote verschil tussen een ICO en een traditionele aandelenuitgifte, een IPO (Initial Public Offering), is dat bedrijven bij een IPO vaak verder zijn in hun levenscyclus. Wessels: “Beleggen in een ICO-project is dus vele malen riskanter en vergelijkbaar met beleggen in private equity of venture capital. Je concurreert als belegger bovendien met professionele beleggers.”

Niet aangeboden als belegging

Het intransparante karakter, het gebrek aan regulering en het hoge risico leiden ertoe dat ABN AMRO MeesPierson crypto coins niet als belegging aanbiedt. De private bank geeft klanten er evenmin advies over. Toch sluit Wessels niet uit dat crypto coins zich op termijn wel ontwikkelen tot een volwaardige beleggingsvorm. “Vooralsnog zien we het niet als een beleggingsvorm, maar de technologie erachter is nog volop in ontwikkeling. Als bovendien wordt voldaan aan de voorwaarden van regulering en transparantie, dan zijn crypto coins te vergelijken met andere beleggingsvormen en hun risico-rendementsprofielen. Op dat moment kunnen we onze klanten er ook over adviseren.”

Over het hoogtepunt heen

Vorig jaar bereikte de hype rondom crypto coins een (voorlopig) hoogtepunt, toen de waarden ervan de pan uitrezen. Inmiddels zijn de waarden aanmerkelijk gedaald, onder andere omdat een grote groep mensen zich uit de markt van crypto coins heeft teruggetrokken. Volgens onderzoeksbureau Kantar zouden ruim 100.000 Nederlanders dat al hebben gedaan. Desondanks zijn er nog altijd 480.000 Nederlanders die geld in crypto coins hebben gestopt.