De Amerikaanse vermogensbeheerder MFS lanceert een nieuwe strategie die belegt in belastbare obligaties, uitgegeven door lokale en regionale overheden in de Verenigde Staten.

Met een waarde van 3,8 biljoen dollar is de Amerikaanse markt voor deze zogenoemde ‘munibonds’ breed en diep. Hoewel het belastbare deel van deze markt ongeveer 10% van het totaal uitmaakt, biedt het een breed scala aan investeringsmogelijkheden. De beleggingscategorie bestaat voornamelijk uit obligaties van hoge kwaliteit en biedt beleggers kansen voor een goed rendement en mogelijkheden om risico’s te spreiden ten opzichte van andere beleggingssegmenten.

“In Europa en Azië domineren de lage rentetarieven het beleggingslandschap en wij zijn van mening dat de lokale Amerikaanse obligatiemarkt de moeite waard is om te verkennen als een aanvulling – of zelfs een alternatief – op andere vastrentende beleggingscategorieën, met name voor niet-Amerikaanse beleggers”, aldus Topher Callahan, wereldwijd hoofd institutional sales bij MFS. ”Historisch gezien ligt het rendement op belastbare obligaties van gemeenten en andere regionale overheden vaak hoger dan dat van buitenlandse staatsobligatiemarkten en van de obligatiemarkt in de VS, inclusief de Amerikaanse bedrijfsobligaties, en dat biedt volgens ons mogelijkheden.” De strategie heeft de flexibiliteit om ook te beleggen in de belastingvrije markt voor deze obligaties.

De strategie streeft naar een totaalrendement waarbij de nadruk ligt op doorlopende inkomsten naast de waardestijging van het kapitaal. Dit wordt gedaan door hoofdzakelijk te beleggen in fiscaal belastbare Amerikaanse dollarobligaties die zijn uitgegeven door gemeenten of staten. De overheden gebruiken het geld dat zijn ophalen met deze obligaties veelal voor publieke projecten zoals het onderhoud van de infrastructuur en de bouw van scholen.

Beter dan de benchmark

MFS heeft zich als doel gesteld om beter te presteren dan de benchmark (75% Bloomberg Barclays Taxable Municipal Index en 25% Bloomberg Barclays Municipals Bond Index) gedurende een volledige marktcyclus met een vergelijkbaar niveau van volatiliteit. De vermogensbeheerder wil dit bereiken door zowel de top-down-visies op de wereldeconomie als de bottom-up-visies over de fundamentals op munibond-markt te gebruiken.

MFS heeft vier decennia ervaring in het beheren van munibonds via een aanpak gericht op fundamentele technieken van krediet-, sector- en individuele analyse. De strategie wordt mede beheerd door Geoff Schechter en Jason Kosty.

De strategie is beschikbaar voor institutionele klanten via een institutioneel pooled vehicle, een Luxemburgs FCP (fonds commun de placement) en via een afzonderlijk beheerd account.