De revolutie van de asset and wealth managementsector (AWM) is flink op gang gekomen. Assets under management (AuM) nemen toe, net als kosten en opbrengsten. Maar hoewel de kosten zijn gestegen, zijn ze om meerdere redenen minder hard gestegen dan inkomsten. Bijvoorbeeld door schaalvoordelen en de trage invoering van nieuwe technologieën. Als de druk van investeerders en regelgevers echter toe zal nemen en bedrijven investeren in infrastructuur en talent, zullen de kosten waarschijnlijk beginnen te stijgen.

Tegen deze achtergrond ondervinden fondshuizen en vermogensbeheerders een aanzienlijke druk op de winstgevendheid in bepaalde regio’s van de wereld, samen met andere regio’s. Managers hebben ook te maken met onvergelijkbare uitdagingen en het ontwikkelen van kansen die worden geboden door intense tariefdruk, productinnovatie, de huidige realisatie van bestaande distributiekanalen en de ontwikkeling van nieuwe. Het rapport van PwC schetst hun voorspellingen voor management- en prestatievergoedingen van nu tot 2025 en identificeert hoe managers moeten reageren.

Het volledige rapport leest u hier