De kapitaalinvesteringen (capex) staan voor een significante omslag. Na een forse  krimp in 2016 (-/- 8,9%) en schamele groei in 2017 (0,1%), verwachten Martin Skanberg en Stephen Shields, specialisten in Europese aandelen bij Schroders, dat in 2018 de kapitaalinvesteringen door beursgenoteerde bedrijven wereldwijd met 8,3% zullen groeien.

Capex (capital expenditures) of kapitaalinvesteringen zijn uitgaven die bedrijven doen in (duurzame) productiemiddelen om de productiecapaciteit te vergroten. Capex trekt daarom normaal gesproken aan als bedrijven het vertrouwen hebben dat de vraag naar hun producten toeneemt. Daarmee is capex een graadmeter voor de kracht van de economie.
Van contractie naar groei
In de nasleep van de financiële crisis stagneerden de kapitaalbestedingen. Bedrijven waren terughoudend om te investeren omdat de wereldeconomie zich in een recessie bevond. Meer recentelijk vormde het einde van de commodity boom een significante oorzaak voor de terugval van de capex, omdat olie- en gasbedrijven en mijnbouwbedrijven historisch een groot deel van de totale bedrijfsbestedingen uitmaken.
Schroders voorspelt nu op basis van haar eigen model dat de capex in 2018 zal groeien met 8,3%. Een belangrijke oorzaak van de verwachte toename van de kapitaalinvesteringen dit jaar is dat veel industrieën al op volle capaciteit draaien, met name in Europa. De daling van de capex was dramatisch in de nasleep van de financiële crisis en bleef tijdens de staatsschuldencrisis in de eurozone relatief laag. Het percentage ligt nu echter dicht bij het historisch hoge niveau. Dit wijst erop dat de fabrieken in de eurozone bijna hun volledige capaciteit hebben benut. Bedrijven zullen daarom hun capaciteit en/of efficiëntie moeten verhogen als ze hun productie willen vergroten.
Andere factoren die kunnen bijdragen aan een toename van de kapitaalinvesteringen zijn:
  • Een krappere arbeidsmarkt spoort bedrijven eerder aan te investeren in machines om de productie te vergroten, dan in het aanstellen van dure nieuwe medewerkers.
  • Terughalen van productie – na de offshoring-golf van begin deze eeuw waarbij productiecapaciteit verhuisde van ontwikkelde markten naar opkomende markten, ziet Schroders nu een omgekeerde beweging en komt productiecapaciteit dichterbij de eindmarkt om de time-to-market van producten zo klein mogelijk te houden.
  • Toegenomen automatisering – de vooruitgang in robotica maakt het voordeliger om geautomatiseerde productiefaciliteiten in Europa te hebben. Door de achtergebleven investeringen na de financiële crisis is een inhaalslag nodig die de productie moderniseert.
  • Amerikaanse belastinghervormingen jagen de kapitaalbestedingen aan. Europese bedrijven met Amerikaanse blootstelling zullen hier ook van profiteren.
Groeitrend houdt aan
Skanberg en Shields zien geen reden om uit te gaan van een kortdurende opleving van de capex. Na jaren van ondermaatse investeringen zal de te maken inhaalslag niet kortstondig zijn. De groeitrend kan aanhouden in 2019 en 2020, zolang de economische groei robuust blijft. Meer kapitaalinvesteringen wijzen erop  dat bedrijven erop vertrouwen dat het herstel duurzaam zal zijn. Skanberg en Shields zien de opleving in kapitaalinvesteringen als de volgende fase in het economische herstel van Europa.
Het kan wel zijn dat op de korte termijn het aandeelhoudersrendement dan daalt, omdat capex voorrang krijgt boven dividend. Er zijn ook bedrijven die juist profiteren van de hogere investeringen en dit faciliteren.
Welke sectoren profiteren?
Een aantal sectoren zal extra profiteren van hogere kapitaalinvesteringen. Skanberg en Shields kijken vooral naar sectoren waar het huidige investeringsniveau laag is in vergelijking met het normale niveau en waar een structurele behoefte is aan een verhoging van de capex. Dit is met name het geval bij:
  • Autoproducenten – door de transitie naar elektrificatie en autonoom rijden neemt de structurele behoefte aan capex toe.
  • Nutsbedrijven staan onder druk om te investeren door de aanhoudend hoge vraag naar energie en de vergroening van de energievoorzieningen.
  • Technologie is een snelgroeiende sector met een hoge capex. Google alleen al investeerde in Q1 2018 USD 7,3 miljard. In heel 2017 bedroegen investeringen USD 13,2 miljard.
  • Telecommunicatie staat voor investeringen in het 5G-netwerk. Schroders verwacht een capex-toename van 9%.
  • De olie en gassector heeft de investeringen fors teruggeschroefd vanwege de lage olieprijs. Schroders verwacht niet de pieken uit het verleden terug te zien, maar wel een groei van 8% in investeringen. De hogere olieprijs helpt hierbij.