Legal & General is sinds een jaar Scildon. De maatschappij heeft focus op drie segmenten en is na de naamswijziging in alle drie deze segmenten gegroeid. Ook voor 2018 verwacht Scildon een verdere groei.

De activiteiten op het gebied van vermogensopbouw (box 1 en box 3) vertoonden een sterke groei, schrijft Scildon in het jaarverslag over 2017. Bij collectief pensioen steeg het aantal onder beheer staande contracten in 2017 met 20%. Bij overlijdensrisicoverzekeringen werd, gemeten over nieuwe premie, een stijging van 7% geboekt.

Productinnovaties

In de loop van dit jaar zullen nieuwe producten worden geïntroduceerd. Als eerste een nieuwe propositie op het gebied van overlijdensrisico. Later volgen innovaties in beleggen en op het gebied van collectief pensioen. Bij alle productintroducties ligt de focus op een sterke vereenvoudiging van het acceptatie- en bemiddelingsproces, zowel voor de consument als voor de adviseur.