Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en van instellingen voor collectieve beleggingen moeten per 10 maart aan de AFM informatie aanleveren over hoe duurzaamheidsinformatie in hun prospectussen is opgenomen. Aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van de Europese verordening voor informatie over duurzaamheid, ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd.

Inzicht in duurzaamheid
De SFDR, de verordening duurzaamheidsinformatie, is per 10 maart in werking gesteld. Verzekeraars, pensioenfondsen, banken en asset managers (beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen) zullen op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar moeten stellen over hoe zij zelf in hun bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe zij eventueel rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid. Als zij duurzame producten aanbieden moet informatie over de duurzame kenmerken dan wel duurzame doelstellingen van deze producten beschikbaar zijn.

Bekijk de AFM-pagina over SFDR:

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/aifm/aifm/sfdr

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/jan/onderzoek-naar-duurzaamheidsinformatie-in-fondsprospectussen