In de eerste helft van 2021 zijn 13 beleggingsondernemingen gestopt met beleggingsadvies. Een deel van hen leverde ook de vergunning in voor vermogensbeheer. In totaal waren er in deze periode 7 ondernemingen die stopten met vermogensbeheer.

Vier van deze partijen leverden zowel hun vergunning in voor vermogensbeheer als voor beleggingsadvies. Het gaat om Amfora Vermogensbeheer, Petrus Wealth Management, Ritzer en Rouw en SPF Beheer.

In vier van de gevallen is de stopzetting een gevolg van een recente of minder recente fusie of overname, in de volop consoliderende vermogensbeheer- en pensioenfondsensector.

Ritzer en Rouw voegde zich in december vorig jaar bij Auréus Groep, de vermogensbeheerder die inmiddels uit zeven gefuseerde beheerders bestaat. Amfora Vermogensbeheer deed dat al eerder in datzelfde jaar. De fusiepartij heeft inmiddels ruim 2 miljard euro onder beheer.

Petrus Wealth Management sloot zich in 2019 aan bij OHV Vermogensbeheer. Meer recentelijk vond de overname plaats van KopVos & Partners door OHV.

SPF beheer is eind vorig jaar gefuseerd met Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.

Van de partijen die specifiek hun vergunning voor beleggingsadvies hebben stopgezet, vallen Andries van der Veen Beleggingsconsultant en Joos Willekes Beleggingsconsultant op. In 2018 begonnen de twee een beleggingsadvieskantoor, nadat ze in 2017 vertrokken bij ABN Amro na een juridisch conflict.

Onder de naam De Beleggingsconsultants werkten de twee onder een nationaal regime vergunning, en bovendien vanuit twee losse eenmanszaken. Beiden hebben zich aangesloten bij Affluent, het platform dat zich presenteert als “Family Office Light”.

Ambassador Vermogensbeheer en Rouw en Ceulen hebben hun vergunning voor advies stopgezet, maar bieden nog altijd vermogensbeheer.