De invloed van monetair beleid, politieke onzekerheid, grotere marktrisico’s, volatiliteit. En wat staat er verder nog op de trendagenda van meer dan 500 institutionele beleggers voor 2021? Een internationale survey van Natixis onder meer dan wereldwijd laat zien wat er op de ‘risicoradar’ staat.

Uit een onderzoek van Natixis Investment Managers blijkt dat institutionele beleggers wereldwijd voorzichtig zijn in aanloop naar 2021 uit vrees dat de markten de lange termijnimpact van de COVID-19-pandemie hebben onderschat.

De enquête onder meer dan 500 institutionele beleggers die gezamenlijk meer dan $13,5 biljoen aan assets beheren voor pensioenfondsen, verzekeraars, staatsinvesteringsfondsen en stichtingen, levert gemengde vooruitzichten op over het economisch herstel.

Vier van de vijf ondervraagden verwacht niet dat bbp-groei tot ten minste 2022 terugkeert naar het tempo van vóór COVID. 35% van hen denkt dat het 2023 of later kan zijn. Verder denken bijna acht op de tien dat het huidige groeitempo van de aandelenmarkten onhoudbaar is. Als gevolg hiervan verwacht meer dan de helft (53%) van de wereldwijde institutionele beleggers dat defensieve portefeuilles in 2021 een outperformance zullen behalen.

De invloed van monetair beleid: De meeste institutionele beleggers (78%) zijn van mening dat de uitkomst van politieke verkiezingen minder impact zal hebben op de markten dan het beleid van centrale banken. Bijna 80% vertrouwt er op dat centrale banken de markten zullen ondersteunen in het geval van een nieuwe ernstige neergang. Toch zijn velen van mening dat beleidsbeslissingen, waaronder renteverlagingen en budgettaire stimuleringsmaatregelen van overheden, zullen leiden tot belastingverhogingen (65%), grotere risico’s op een financiële crisis (53%) en verminderde capaciteit van overheden om te reageren op toekomstige crises (52%).

Politieke onzekerheid: Wereldwijde politieke onzekerheid heeft de markten sterk beïnvloedt de afgelopen jaren. Denk hierbij aan Brexit en het presidentschap van Donald Trump. Acht op de tien beleggers zijn het erover eens dat in het huidige politieke klimaat de kans groot is dat er meer populistische politieke kanshebbers zich aan het front zullen melden, en 77% denkt dat de sociale onrust blijft toenemen. Bijna 70% van de beleggers verwacht dat geopolitieke spanningen zullen escaleren.

Een riskantere wereld betekent grotere marktrisico’s: Negatieve rentes staan ​​bovenaan de lijst van zorgen over portefeuillerisico’s in 2021 (53%). Ruim 80% van de institutionele beleggers zegt dat lage rentes de marktwaarderingen hebben verstoord. Meer dan de helft (53%) verwacht dat het volume van negatief renderende beleggingen volgend jaar zal toenemen. Ook meer dan de helft (52%) van de institutionele beleggers noemt volatiliteit als een belangrijk risico voor de portefeuille, vooral omdat 65% verwacht dat de volatiliteit op de aandelenmarkt volgend jaar zal toenemen. Een ruime meerderheid verwacht een hogere volatiliteit in valuta’s. Zeven op de tien (71%) zijn het erover eens dat institutionele beleggers te veel risico nemen bij de zoektocht naar rendement.

Volatiliteit: Het voordeel bij de toegenomen volatiliteit is dat volgend jaar een grotere spreiding of variatie in rendementen van verschillende beleggingen te zien is. Dat verwacht 52% van de institutionele beleggers. Dit biedt in hun ogen kansen hun benchmarks te verslaan. 79% is het ermee eens dat de marktomgeving in 2021 gunstig zal zijn voor actief portefeuillebeheer. Zo’n 67% denkt dat actief beleggen hogere rendementen zal opleveren.

Passief kan niet worden genegeerd: 58% van de institutionele beleggers is van mening dat het wijdverbreide gebruik van passieve beleggingen er simpelweg toe heeft geleid dat de markt de fundamentals negeert. 71% procent van de beleggers maakt zich ook zorgen dat grote stromen in en uit indexfondsen de marktvolatiliteit alleen maar verhogen.

Private equity en private debt zijn interessant alternatieven: Twee derde (69%) zegt dat private activa in de toekomst een meer prominente rol zullen spelen in hun portefeuillestrategie. 44% noemt liquiditeitsrisico echter een van de grootste zorgen.  61% maakt zich zorgen dat er nu te veel geld achter te weinig private deals aan jaagt. Acht op de tien (80%) vinden dat de huidige vergoedingsvoorwaarden over het algemeen te hoog zijn. Toch verwacht een kwart van de respondenten dat de fees zullen stijgen. Twee vijfde (42%) van de institutionele beleggers overweegt directe investeringen in private deals om de vergoedingen laag te houden.

Bron:
https://www.financialinvestigator.nl/nl/nieuws-detailpagina/2020/12/08/Natixis-IM-Dit-zijn-de-belangrijkste-kwesties-in-2021-voor-institutionele-beleggers-wereldwijd