52% van beleggers denkt dat verantwoord beleggen het beleggingsrendement verlaagt

Verantwoord beleggen bevindt zich in een overgangsfase van niche naar mainstream binnen de vermogensbeheersector en wordt wereldwijd steeds belangrijker. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het onderzoek ‘Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen¹’ , in opdracht van NN Investment Partners (NN IP), dat meer dan de helft (52%) van de beleggers nog steeds denkt dat het integreren van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen ten koste gaat van rendement. NN IP is er echter van overtuigd dat verantwoord beleggen juist kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement.

Het onderzoek bracht ook enkele interessante verschillen naar voren tussen de landen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Beleggers uit Duitsland (80%), Italië (75%) en Nederland (71%) lijken het meest pessimistisch over het rendementspotentieel van RI-strategieën, terwijl beleggers uit Frankrijk (26%) en België (27%) veel minder negatief staan tegenover verantwoord beleggen en het feit dat dit ten koste zou gaan van het financiële rendement. Professionele beleggers zijn in feite bereid om per jaar gemiddeld 2,4% rendement op te offeren mits hun beleggingen een positieve ESG-impact hebben, terwijl één op de tien beleggers aangeeft maar liefst 4,1% tot 5% per jaar te willen inleveren.

¹ Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten. De respondenten zijn afkomstig uit vijf hoofdgebieden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en België. Een extra panel met respondenten was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Lees hier het volledige artikel.