We worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Toch is meer dan de helft (55%) van de Nederlanders nog niet in actie gekomen voor hun financiële toekomst. Met name onder jongvolwassenen is dit percentage hoog: 67% van de mensen onder de dertig jaar is nog niet actief bezig met hun pensioen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Nationale-Nederlanden.

Enkele andere opmerkelijke uitkomsten uit het onderzoek:

  • In Nederland vinden we gemiddeld genomen iemand oud vanaf 69 jaar. Opvallend: dit is hoger dan de AOW-leeftijd; we worden dus nog altijd als jong gezien wanneer we met pensioen gaan.
  • Nederlanders hebben een overwegend zonnige kijk op hun eigen toekomst. We verwachten in Nederland gemiddeld 89 jaar te worden en hopen zelfs gemiddeld 93 jaar oud te worden. De daadwerkelijke levensverwachting in Nederland was in 2019 82,3 jaar volgens de VN (tegenover 73,7 jaar in 1969).
  • Op een schaal van 1 tot 10 geven we ons levensgeluk in Nederland gemiddeld een 7,0; dat is de hoogste score van alle landen die meededen aan het onderzoek. Onder 65-plussers (7,4), koppels (7,3) en hoger opgeleide Nederlanders (7,2) ligt dit gemiddeld nog hoger.
  • Hoe richten we ons leven het liefst in als we langer de tijd hebben? De drie belangrijkste antwoorden: meer tijd doorbrengen met onze geliefden (61%), meer interessante en leuke dingen doen (60%) en een rustiger, minder stressvol leven leiden (59%).