Sinds begin oktober kunnen geïnteresseerden zich kosteloos laten opleiden om in te stromen in de financiële sector of door te stromen naar een volgende stap. Inmiddels hebben ruim 550 mensen zich hiervoor aangemeld.  

Steeds meer onderzoeken tonen aan hoe financieel advies het gedrag van mensen verbetert. Adviseurs zorgen voor gemoedsrust, zekerheid en veiligheid, doordat ze helpen juiste keuzes te maken.  Het beroep op zelfredzaamheid van mensen wordt bovendien steeds groter en daarmee groeit de behoefte aan advies. 50% van de werkgevers in de financieel adviesmarkt verwacht de komende vijf jaar meer mensen nodig te hebben dan nu. Ongeveer een kwart verwacht die groei binnen 1 jaar. 

De brancheverenigingen Adfiz en OvFD hebben, met steun van vakbond De Unie, via de ‘NL leert door regeling’ subsidie gekregen om de instroom en doorstroom van talent in de financiële sector te vergroten. Met deze subsidie kan jong talent zich zonder kosten laten omscholen voor een toekomst in de financiële adviesbranche. Ook voor werknemers die al in de adviesbranche werken, zijn er scholingsmogelijkheden om een carrièrestap makkelijker te maken. 

In totaal hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD subsidie gekregen voor 950 opleidingstrajecten. De omscholingstrajecten worden verzorgd door Hoffelijk, Lindenhaeghe en NIBE-SVV. 

Wie een vliegende start of doorstart wil maken in de financiële sector vindt alle mogelijkheden op www.jouwvliegendestart.nl.