Wat gebeurt er met het Europese mkb als de staatssteun wegvalt? Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes kan 7 tot 15% van de mkb-bedrijven de komende vier jaar in de problemen komen doordat ze niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. 

Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland: “De faillissementscijfers van de afgelopen anderhalf jaar zijn natuurlijk vertekend. Een laagterecord in crisistijd; allemaal dankzij de steunpakketten van de overheid. Hier komt natuurlijk een reactie op nu de overheid de steunprogramma’s afbouwt. Alleen weet niemand hoe dat effect precies uitpakt. Daarom is het belangrijk daarover cijfers te hebben. Onze researchafdeling heeft drie indicatoren in beeld gebracht (winstgevendheid, kapitalisatie en rentedekking) die vier jaar vóór een faillissement al zichtbaar maken of een bedrijf mogelijk in betalingsproblemen komt. Hieruit blijkt dat 7% van het mkb in Duitsland mogelijk in de gevarenzone komt, 13% in Frankrijk en 15% in het Verenigd Koninkrijk. Hadden overheden afgelopen periode geen steunmaatregelen genomen dan waren deze percentages aanzienlijk slechter uitgevallen, namelijk 17% voor Frankrijk en 26% voor het VK.” 

Overcompensatie door overheidssteun 

Geeroms concludeert dat uit het onderzoek blijkt dat de kwetsbaarheid van Europese mkb toeneemt. “Maar tegelijkertijd is het midden en kleinbedrijf iets minder kwetsbaar dan in 2019, de periode vóór corona. Ook dat blijkt uit onze cijfers. De overheidsmaatregelen hebben dus overgecompenseerd. Stoppen met steunmaatregelen is voor een gezonde economie dan ook raadzaam en noodzakelijk. Nu we teruggaan naar normaal, moeten bedrijven weer op eigen kracht presteren. Dat zal niet voor iedereen meevallen. Het is belangrijk dat ondernemers beseffen dat de kans toeneemt dat klanten kunnen omvallen en dat rekeningen niet worden betaald.” 

Lees het volledige artikel: 

https://www.infinance.nl/artikel/7-tot-15-kans-op-faillissement-mkb-als-staatssteun-wegvalt/