Niet-banken die klantgeld in beheer hebben, houden daarvoor in de regel een derdengeldrekening aan. ABN AMRO Clearing Bank heeft hiervoor in overleg met Nxchange een alternatief ontwikkeld, gestoeld op de blockchaintechnologie.

In deze nieuwe service krijgt elke individuele klant van de “niet-bank” via de blockchain een bankrekening bij ABN AMRO Clearing Bank (AACB). De geldstromen tussen de niet-bank en haar klanten lopen zo mee in betaalprocessen die onder regulier toezicht vallen. Hierdoor is er automatisch sprake van de benodigde transparantie. De administratieve lasten voor de niet-bank, die specifiek horen bij het beheren van een derdengeldrekening, nemen daardoor sterk af. De fintech Nxchange is de eerste klant die vanaf februari met deze oplossing aan de slag gaat.

Veel interesse in de markt

Jan Bart de Boer, commercieel verantwoordelijk bij AACB: “Nxchange is bij uitstek de partij om deze innovatie mee te starten. Zij innoveren zelf en zetten in hun business model in op efficiency en transparantie. De komende periode toetsen we gezamenlijk de werking en brengen we daar waar nodig verbeteringen aan. Daarna komt de dienstverlening breed beschikbaar. We zien veel interesse in de markt.”

Wijze waarop investeerders kunnen beleggen versimpelt

Nxchange is een “next generation” aandelenbeurs, die door bedrijven en financiële instellingen als whitelabel beurs wordt ingezet voor het uitgeven en verhandelen van aandelen en obligaties. Met het platform van Nxchange kunnen bedrijven en financiele instellingen direct vanaf hun eigen website kapitaal ophalen en hun investeerders de mogelijkheid tot verhandelbaarheid van aandelen en obligaties bieden in een gereguleerde omgeving. Marleen Evertsz, CEO Nxchange: “We kijken enorm uit naar de samenwerking. Met deze oplossing versimpelen we de wijze waarop investeerders kunnen beleggen in bedrijven en andere uitgevende instellingen. De blockchaintechnologie zelf biedt naar de toekomst toe ook mogelijkheden voor het faciliteren van transacties in meerdere asset categorieën in gedistribueerde netwerken.”

Brokers, beurzen, pensioenfondsen

Organisaties die te maken hebben met het beheren van klantgeld zijn onder andere brokers, beurzen, pensioenfondsen, notarissen en product service providers. Deze organisaties hebben geld van klanten in beheer om daar mee te beleggen of betalingen mee te doen. Aangezien deze organisaties geen bank zijn, kunnen zij dit geld alleen beheren op de derdengeldrekening. Tot vandaag. Vanaf nu is het mogelijk dat deze organisaties hun klanten een individuele rekening bieden via de blockchain bij AACB.