De DSI Accreditatiecommissie heeft voor het register Compliance Professional de opleiding van The Ministry of Compliance goedgekeurd. Complianceprofessionals die zich willen inschrijven voor dit register kunnen per direct starten met deze opleiding bij dit instituut.

The Ministry of Compliance voldoet aan de eisen die DSI aan de opleiders stelt. Geaccrediteerde opleiders voor het register Compliance Professional worden aan dit overzicht op de website van DSI toegevoegd. Op deze website kunt u ook meer informatie lezen over het DSI register Compliance Professional.

Nieuwe ESMA richtsnoeren compliance functies
Begin juni 2021 zijn er vanuit de Europese regelgeving nieuwe guidelines (richtsnoeren) voor de compliance functie in de financiële sector in werking getreden. Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de bestaande richtsnoeren voor compliance professionals (2012). De wijzigingen in de guidelines hebben o.a. betrekking op de navolgende onderwerpen:

functionele verantwoordelijkheden

organisatorische eisen

meer controlerende instrumenten

Lees het volledige artikel:
https://www.dsi.nl/actueel/dsi-accrediteert-the-ministry-of-compliance-voor-register-compliance-professional/