ACTIAM heeft een nieuwe stap gezet in duurzaam beleggen. Door een samenwerking aan te gaan met Satelligence, een geodata analyticsbedrijf, heeft ACTIAM een extra instrument voor de strijd tegen ontbossing.

Door satellietbeelden te combineren met Artificial Intelligence kan Satelligence continu geactualiseerde informatie over wereldwijde ontbossing, trends en oorzaken leveren. Hiermee wordt de daadwerkelijke impact van bedrijven op hun omgeving inzichtelijk. Hierdoor is ACTIAM beter in staat om duurzaamheidsdata in haar beleggingsbeleid te integreren.

De vermogensbeheerder richt zich op drie focusthema’s binnen het beleggingsbeleid: water, klimaat en land. Een van de doelen die ACTIAM heeft gesteld is dat de beleggingsportefeuille in 2030 niet bijdraagt aan ontbossing.

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM: “Het tegengaan van ontbossing is belangrijk voor de realisatie van financieel en maatschappelijk rendement en het risicomanagement binnen de beleggingsportefeuille. De beschikbaarheid van gegevens rondom dit onderwerp staat echter nog in de kinderschoenen. Satelligence stelt ons, door een wereldwijd bereik, in staat om op basis van actuele gegevens nog beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen, hierover verantwoording af te leggen naar onze klanten en tegelijkertijd onze doelstellingen te realiseren. ACTIAM ziet een fiduciaire rol voor de financiële sector om de transitie naar een duurzame samenleving te leiden. Technologie is daarbij de belangrijkste aanjager voor verandering in de sector.”

Niels Wielaard, Managing Director van Satelligence: “Ontbossing wordt onder andere door De Nederlandsche Bank (DNB) aangemerkt als serieus duurzaamheidsrisico voor de financiële sector. Wij helpen financiële instellingen om risico’s als ontbossing, biodiversiteitsverlies en waterschaarste te identificeren en waar mogelijk te mitigeren. Door de samenwerking met ACTIAM kunnen we laten zien hoe voortgang meetbaar gemaakt kan worden en de financiële sector direct haar impact inzichtelijk kan maken.”