De helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Liefst 75.000 huishoudens komen al binnen drie maanden in betaalproblemen als een inkomen zou wegvallen. Jaarlijks komen 25.000 gezinnen in de financiële problemen door het overlijden van een kostwinner. Te vaak betekent overlijden, baanverlies of arbeidsongeschiktheid dat een huishouden al snel de maandlasten niet meer kan opbrengen.  

Adfiz, BNP Paribas Cardif en Scildon gaan samen met financieel adviseurs aandacht vragen voor deze risico’s. Met korte video’s, infographics en ansichtkaarten willen ze consumenten helpen het gesprek aan te gaan. 

Zo heeft 60% van de huizenbezitters en 31% van de huurders zich verzekerd tegen de financiële gevolgen van overlijden. Tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid heeft minder dan 5% van de huizenbezitters zijn hypotheek verzekerd, terwijl de inkomensterugval te groot kan zijn om bestaande maandlasten te kunnen blijven betalen. Dit geldt vooral voor jonge tweeverdieners die op dit moment vaak aangewezen zijn op woonruimte met (zeer) hoge maandlasten. 

Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Een reëel risico goed inschatten is lastig voor veel mensen. En de oplossing vraagt om meer dan online rekentools of even een polis sluiten. Het begint echt bij bewustwording en inzicht. Je moet de confrontatie met jezelf aan durven gaan en heel eerlijk antwoorden op vragen als: wat wil ik kunnen blijven doen, hoe belangrijk is het dat ik hier kan blijven wonen, welk inkomen valt er mogelijk weg, hoe groot is mijn buffer echt. Het heeft geen zin je rijk te rekenen, maar hoe voorkom je dat je meer buffers en verzekeringen regelt dan nodig? Adviseurs zijn bij uitstek in staat die spiegel voor te houden.” 

De drie organisaties schetsen een 5-stappenplan voor adviseurs en hun klanten om met deze risico’s aan de slag te gaan. 

Stap 1: Bereken wat je nodig hebt elke maand 

Stap 2: Bekijk wat de financiële gevolgen zijn als jou iets overkomt 

Stap 3: Bekijk of je het zelf op kunt vangen en voor hoe lang 

Stap 4: Bekijk of je het (gedeeltelijk) kunt verzekeren en wat dat kost  

Stap 5: Bepaal wat voor jou de beste keuze is 

Met dit stappenplan kan een adviseur samen met zijn of haar klanten de financiële risico’s in kaart brengen en adviseren over een passende oplossing. Video’s en infographics kunnen hierbij helpen. Die zijn terug te vinden op https://www.adfiz.nl/wonenzonderzorgen