De Wwft verplicht financieel adviseurs om de uiteindelijk belanghebbenden of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van hun relaties te kennen en controleren. Adfiz heeft hiervoor samen met de VNAB, het Verbond van Verzekeraars en de NVGA een model UBO-formulier ontwikkeld. Door wijzigingen in wet- en regelgeving moesten de modellen van een update worden voorzien.

Het model UBO-formulier is op onderdelen bondiger geformuleerd. Daarnaast is – in het licht van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn – het begrip pseudo-UBO toegevoegd aan het model UBO-formulier: soms zal op basis van reguliere criteria geen UBO kunnen worden vastgesteld. In dat geval worden de natuurlijke personen die bevoegd zijn om bestuursbesluiten te nemen en te tekenen aangemerkt als pseudo-UBO. De optie om de pseudo-UBO op te geven is nu ook toegevoegd aan het model UBO-formulier.

De nieuwe UBO-formulieren (zowel in het Nederlands als Engels) zijn te vinden in het kennisportaal Sanctiewetgeving van Adfiz.