Waar de veranderingen in het afgelopen decennium geleidelijk en vrijblijvend zijn verlopen, zien wij dat beleggingsportefeuilles in de komende jaren fors zullen veranderen als gevolg van een drietal externe factoren. Dit biedt ongekende kansen voor asset managers en zeker ook voor asset managers die de afgelopen jaren minder commercieel succes hadden.

De twee grootste markten voor asset management in Nederland zijn de institutionele distributie naar pensioenfondsen met 1.679 miljard euro en de distributie via banken naar particuliere beleggers met 159 miljard euro. Asset managers leveren verschillende beleggingsstrategieën aan zowel pensioenfondsen als banken. Nieuwe kansen ontstaan bij verschuivingen in allocaties naar andere of nieuwe beleggingscategorieën of wanneer een bestaande asset manager wordt vervangen.

Dit laatste kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van onvoldoende prestaties of hoge kosten. Elk jaar wordt wel een deel van de portefeuille gewijzigd. Het afgelopen decennium was er bijvoorbeeld een geleidelijke transitie van actief naar passief beleggen en werden er Nederlandse hypotheken opgenomen in veel portefeuilles. Ondanks dat de indruk bestaat dat dit een snel proces was, gaat dit in de praktijk geleidelijk. Dit komt doordat er geen overduidelijke externe aanleiding voor deze veranderingen aanwezig was. Voor de komende jaren zien wij dat een drietal externe factoren die vele portefeuilles ingrijpend zullen gaan veranderen.

Verder lezen:
https://www.af-advisors.nl/nl/news/ongekende-kansen-en-bedreigingen-voor-asset-managers/