De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hun handhavingsbeleid geactualiseerd, waardoor het beter aansluit bij de huidige toezichtspraktijk. De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handhavingsbeleid volgen hierna.

De belangrijkste wijzigingen in het geactualiseerde handhavingsbeleid:

  1. Uitbreiding van het beschreven reguliere toezicht, waaronder de samenhang met Europees toezicht;
  2. Een duidelijker onderscheid tussen de uitgangspunten van de toezichthouders en factoren die ‘medebepalend’ zijn bij de inzet van handhavingsinstrumenten in een concreet geval;
  3. Een korte toevoeging over de keuze tussen informele en formele maatregelen en beboeten van instellingen en feitelijk leidinggevenden;
  4. Een toevoeging van een paragraaf over openbaarmaking vanwege de uitbreiding van het openbaarmakingsregime in verschillende toezichtwetten.

 

Het vorige handhavingsbeleid dateert van 2008.

Bron:

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2020/november/actualiseren-handhavingsbeleid