Stichting DSI en de AFM hebben een convenant getekend om samen te werken om de vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals te laten aansluiten bij de ESMA-richtlijnen.

Professionals die per per 2018 bij DSI zijn gecertificeerd, voldoen aan de ESMA-criteria. Het conventant bepaalt dat AFM de DSI-certificering ondersteunt. Het betreft alle DSI-gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen.

Adviseurs die vanaf 2018 DSI-gecertificeerd zijn en in het register van DSI zijn opgenomen tonen daarmee aan dat ze beschikken over vereiste kwalificaties en ervaring. De ESMA richtsnoeren zijn vanaf 3 januari 2018 van kracht. De AFM houdt toezicht dat ondernemingen in de sector kunnen aantonen dat medewerkers voldoen aan deze criteria.