De AFM houdt asset managers voor dat zij zich niet voldoende houden aan MiFID II. ‘Een gebrek aan eenduidige definitie en geen oorsprong in de Wet op het financieel toezicht (Wft)’, aldus de AFM.  De AFM vindt het daarom belangrijk dat beleggingsondernemingen zorgvuldig vaststellen welke van de door hen verleende diensten onder de reikwijdte vallen van individueel vermogensbeheer, en welke hierbuiten. En welke gevolgen dit voor hen heeft.

Om ondernemingen hiervoor een handvat te bieden, heeft de AFM in een sectorbrief de reikwijdte nader toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden.

Door het ruim interpreteren van de beleggingsdienst individueel vermogensbeheer bestaat het risico dat er ook andere beleggingsdiensten worden verleend. Mogelijk heeft de onderneming dan niet de juiste vergunningen. Of voldoet zij niet aan alle wettelijke eisen die op die beleggingsdiensten van toepassing zijn. Professionele beleggers krijgen dan niet de volledige bescherming die bij deze beleggingsdiensten hoort.

De AFM verwacht van beleggingsondernemingen dat zij aan de hand van de sectorbrief toetsen of zij beschikken over de juiste vergunningen, en waar dat nodig is stappen zet om aan alle wet- en regelgeving te voldoen die van toepassing is op haar dienstverlening.

Lees het oorspronkelijke bericht hier