De AFM heeft onlangs de jaaragenda 2022 gepubliceerd met de prioriteiten en andere toezichtactiviteiten. Ludger de Bruijn, senior adviseur public affairs en beleid bij Adfiz, constateert dat de toezichthouder zich ook dit jaar zal focussen op zorgplicht in de beheerfase. 

Binnen het toezicht gebied financiële dienstverlening stelt de AFM drie prioriteiten:  

  • waarborgen van belangen van deelnemers in nieuw pensioenstelsel  
  • beschermen van retailbeleggers en   
  • verantwoorde kredietverstrekking door aanbieders aan consumenten   

Extra aandacht vraagt de AFM voor de dienstverlening van financiële ondernemingen tijdens de looptijd van een financieel product of dienst, de zogenoemde beheerfase. De AFM kondigt aan in gesprek te gaan met de financiële ondernemingen om te kijken hoe zij klanten ook na het afsluiten van het product of de dienst kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast gaat de AFM in dialoog met de financiële sector om te onderzoeken hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om periodiek aandacht te geven aan het onderhoud van hun financiële situatie. Wij zijn hierover met de toezichthouder en het ministerie in gesprek om te kijken hoe het regelgevend kader dit beter kan faciliteren.   

Het is goed dat de wetgever en de toezichthouder aandacht hebben voor dienstverlening in de beheerfase en met de sector in dialoog gaat om te kijken hoe knelpunten kunnen worden weggenomen, stelt De Bruijn. Daarbij is van belang dat de adviseur voldoende in staat wordt gesteld om de dienstverlening in de beheerfase in te richten en dat daar een adequate beloning tegenover staat.    

Lees de volledige analyse van Ludger de Bruijn op de site van Adfiz:
https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/ook-in-2022-focus-van-de-afm-op-de-zorgplicht-in-de-beheerfase/