Ook dit najaar bezoekt de AFM veertig kantoren verspreid over Nederland, schrijft Adfiz. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering. Met de selectie van de financiële dienstverleners wil de toezichthouder een zo representatief mogelijk beeld van de sector geven. De kantoren in kwestie zijn al door de AFM geïnformeerd.

Tijdens de kantoorbezoeken wil de AFM de dialoog aangaan over thema’s die de kantoren in kwestie raken. Voorbeelden zijn wat het klantbelang voor de financiële dienstverlener betekent, de wijze waarop door de financiële dienstverlener invulling wordt gegeven aan de bedrijfsvoering, toekomstige ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die financiële dienstverleners daarbij zien. Er is ook gelegenheid om vragen aan de AFM stellen. Daarnaast zal de AFM ook controles uitvoeren rond een aantal vereisten uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) zoals de controle op de diplomaplicht.

Beter begrip

Adfiz: “Het is goed dat de toezichthouder kantoren bezoekt en in gesprek gaat met de mensen in de praktijk. Het helpt toezichthouders de dagelijkse gang van zaken beter te begrijpen en bevordert daarmee ook het begrip van de toezichthouder voor de praktijk. Ook kan het helpen de vaak gevoelde afstand met de toezichthouder te overbruggen. Met name de insteek van een open dialoog zorgt ervoor dat er wezenlijke ervaringen kunnen worden uitgewisseld.”