Sinds de implementatie van MIFID II in januari 2018 moet personeel dat adviseert of informeert over beleggingen formeel aantoonbaar vakbekwaam zijn. Examens voor de institutionele markt bleven echter lange tijd achter. De AFM besloot hierop de markt meer tijd te bieden om de benodigde accreditatie aan te vragen bij DSI. In maart 2018 zei Lieke Helleman, Senior toezichthouder bij AFM, dat de coulance van de AFM op een gegeven moment op zou houden. Een jaar later blijkt dit echter nog steeds niet het geval.

Een van de redenen voor het uitblijven van de handhaving is de vertraging van het examen aan de institutionele zijde. Daarnaast speelt ook de studielast een rol bij de vertraging, onder zowel institutionele als retailpartijen. Volgens Michiel van Vugt, manager Financieel Adviseurs bij NNEK, ervaren medewerkers die nooit eerder inhoudelijk met beleggen te maken hebben gehad de studiedruk als hoog.

Wanneer de AFM daadwerkelijk gaat handhaven zal blijken of werkgevers de juiste trainingen hebben gegeven en of de trainingen aan de juiste werknemers zijn aangeboden. Paul Schuiling, manager certificering bij DSI, merkt op dat het lastig kan zijn om te bepalen of er spraken is van adviseren of informeren. ‘Uiteindelijk gaat het om wat de beleggingsprofessional in de praktijk doet, maar wij adviseren om, bij twijfel, voor de ruimste interpretatie te gaan. Dan voldoe je altijd aan de vakbewaamheidseisen.’