De AFM geeft de laatste jaren steeds meer de voorkeur aan informele maatregelen om bedrijven aan te spreken op hun gedrag, boven formele instrumenten als boetes of het intrekken van vergunningen. Dat schrijft Christian Wulf, advocaat bij Hart Advocaten, in een bijdrage aan Fondsnieuws. 

Het aantal formele maatregelen dat de toezichthouder neemt, vertoont al jaren een dalende lijn: van 365 keer in 201 naar 44 keer in 2020. Daarentegen neemt de inzet van informele toezichtsinstrumenten sterk toe. De AFM kiest met name vaak voor waarschuwingsgesprekken of ‘normoverdragende’ gesprekken om instellingen duidelijk te maken dat ze niet helemaal binnen de lijntjes kleuren.  

Nadeel van deze informele aanpak is volgens Wulf is dat deze niet zijn te kwalificeren als besluit dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. Daarmee is de rechtsbescherming van de persoon of instelling die door de AFM wordt aangesproken, niet gewaarborgd.  

Lees het hele artikel op de site van Fondsnieuws.nl: 
https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/hart-advocaten-handhaving-en-maatregelen-afm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter