De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 15 februari de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) voor 2021 invullen. Elk jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat onder meer vragen over de naleving van de Wwft. De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen 4 weken de tijd.

De eerste helft van de vragenlijst betreft de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) waarin diverse bedrijfsspecifieke gegevens uitgevraagd worden. Het gaat onder meer om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2021. De heffing wordt sinds 2020 gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. In het tweede deel van de vragenlijst dient u, voor zover van toepassing op uw onderneming, vragen te beantwoorden over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk worden vragen gesteld over een specifiek onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. Als u maar één antwoord kunt geven, kies dan het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Vier weken de tijd voor invullen

De totale groep van zo’n 7000 adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moet invullen, splitst de AFM op in drie groepen. Iedere groep wordt per brief geïnformeerd over per wanneer de vragenlijst voor hen openstaat. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 15 februari de vragenlijst invullen. Groep 2 vanaf 22 februari en groep 3 vanaf 1 maart.

Ga naar de vragenlijst:

https://reporting.afm.nl/questionnaires/SIVWHF