Bijna 90% van de beheerders van Nederlandse beleggingsinstellingen heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en om zich aan de sanctiewetgeving te houden. Ook maakt bijna 90% van de beheerders altijd een risicobeoordeling van haar beleggers. Dat blijkt uit het rapport ‘Poortwachters geportretteerd’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kanttekeningen heeft de AFM ook. Bijna de helft van de beheerders stelt geen profiel op van de transacties die zij van hun clienten kunnen verwachten. Een verwacht transactieprofiel kan helpen bij het monitoren van transacties en het detecteren van ongebruikelijke transacties.

Melden van ongebruikelijke transacties verdient extra aandacht

94% van de beheerders geeft aan actie te ondernemen bij een alert die naar voren komt uit het monitoren van transacties van cliënten. Het aantal daadwerkelijke meldingen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)-NL blijft daarbij achter. De FIU is de instantie waar meldingen van ongebruikelijke transacties moeten worden gedaan. In de periode van medio 2019 tot medio 2020 waren slechts 74 ongebruikelijke transacties gemeld, van de 16.000 alerts die bij beheerders van beleggingsinstellingen naar boven waren gekomen.

Relatief groot deel vermogen in risicosectoren en risicolanden

Uit de AFM-rapportage blijkt voorts dat ruim 15% van de beleggingsinstellingen vermogen heeft geïnvesteerd in activa die in hoogrisicocategorieën vallen in verband met witwassen of terrorismefinanciering. Het gaat om een bedrag van €146 miljard. Vrijwel al het betreffende geld zit in vastgoed.

Het volledige rapport ‘Poortwachters geportretteerd’ van de AFM is hier te downloaden.