Dit jaar voert de AFM een Europees onderzoek uit naar de beheersing van liquiditeitsrisico’s bij beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s). Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de ESMA, de Europese toezichthouder.

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. De AFM zal eerst kwantitatieve gegevens opvragen bij een meerderheid van de Nederlandse ICBE-beheerders. Hiermee krijgt de AFM een overzicht van de liquiditeitsrisico’s van ICBE’s. Vervolgens voert de AFM een steekproef uit onder ICBE-beheerders en ICBE’s voor diepgaandere analyses.

Doel van het onderzoek is het vergroten van de onderlinge consistentie van het toezicht in Europa rond de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Daarnaast zal het onderzoek de bescherming van beleggers in Europa ten goede komen.

 Het regelgevingskader voor ICBE’s bevat bepalingen over de beheersing van liquiditeitsrisico’s. Dit zorgt ervoor dat beheerders van ICBE’s deelnemers en beleggers op verzoek van uittreding terugbetalen. De naleving van de regels draagt bij aan de bescherming van beleggers, de correcte werking van de financiële markten en het waarborgen van de financiële stabiliteit.