De AFM onderwerpt beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen dit voorjaar aan een onderzoek naar risicobeheer. De toezichthouder krijgt signalen uit de markt dat het risicobeheer van beheerders niet altijd op orde is.

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) wil middels het onderzoek de kwaliteit van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbeteren, aldus de manager van het toezicht op asset management. Casper Rutting is toezichthouder bij de afdeling, waar veertig mensen zich bezighouden met toezicht aan de poort en doorlopend toezicht op beleggingsondernemingen en beheerders.

Dit onderzoek is onderdeel van het doorlopend toezicht, en bovendien: een vervolg op de twee jaar geleden gepubliceerde resultaten van een onderzoek naar beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen die vanwege rechtswege onder de AIFM-richtlijn kwamen te vallen in 2014.

Bijna honderd beheerders hebben een AIFMD-vergunning in Nederland, maar niet iedere instelling zal onderdeel zijn van het onderzoek. Hoeveel beheerders worden geselecteerd maakt de AFM niet bekend, wel dat het gaat om een deelwaarneming. Deelnemers zullen in het kwartaal vragen krijgen van de toezichthouder, waarbij ze hun antwoorden moeten onderbouwen met relevante documentatie zoals beleidsstukken of risicorapportages.

Na de zomer volgt individuele terugkoppeling en de generieke onderzoeksresultaten die door middel van een generieke brief of publicatie met de markt worden gedeeld.