De AFM start een onderzoek naar het risicomanagement van beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen en verwacht dat zij hun integriteitsrisico’s in kaart brengen, analyseren en beheersen.

Er wordt door de AFM gekeken naar hoe deze ondernemingen hun integriteitsrisico’s analyseren en welk beleid zij hanteren om deze risico’s, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te beheersen. Volgens de AFM is het belangrijk dat ondernemingen deze risico’s verkleinen. Hierbij zijn zij ook zelf gebaat, omdat op die manier financiële, maatschappelijke en reputatieschade voorkomen worden.

In 2018 bleek dat 97% van de beheerders van beleggingsinstellingen en 87% van de beleggingsondernemingen een proces hebben om integriteitsrisico’s te analyseren. Zij moeten nagaan of deze (nog) voldoet. De AFM verwacht van de ondernemingen die nog geen proces hebben om deze risico’s te analyseren dat ze dit zo snel mogelijk inrichten.

Het onderzoek wordt onder een aantal ondernemingen uitgevoerd. De AFM zal hen informeren over specifieke bevindingen en wil haar algemene bevindingen begin 2020 met de sector delen