Beleggingsinstellingen en -ondernemingen nemen weinig actie tegen mogelijk witwassen en terrorismefinanciering. Dit blijkt uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Transacties zouden scherper gemonitord moeten worden en ongebruikelijke transacties behoren eerder en beter gemeld te worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De AFM roept financiele instellingen op om juist tijdens de coronacrisis extra scherp te blijven en zich aan de procedures te houden om (nieuwe vormen van) witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

In 2019 heeft de AFM onderzoek gedaan naar transactiemonitoring en meldplicht onder vier beheerders van beleggingsinstellingen en twee beleggingsondernemingen. Hieruit bleek dat de ondernemingen het risicoprofiel van verschillende cliënten onvoldoende meewogen bij transactiemonitoring. Ook hanteerden de instellingen geen concrete detectieregels bij het signaleren van opvallende transacties.

Daarnaast gaven de ondernemingen niet altijd aan waarom een transactie ongebruikelijk werd gevonden en werden meldingen niet tijdig bij de FIU gedaan. Er werd weinig nagedacht over de maatregelen tegenover de cliënten die wel betrokken waren bij een ongebruikelijke transactie.

Beleggingsinstellingen en -ondernemingen dienen op de grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) transacties van cliënten te monitoren. In de afgelopen jaren is het aantal meldingen van beleggingsinstellingen en -ondernemingen flink gestegen. In 2019 waren er 124 meldingen, tegen 78 in 2018 en slechts 6 in 2017.

Wwft in tijden van corona

De AFM roept financiële ondernemingen op om juist extra scherp te blijven tijdens de coronacrisis en zich aan de procedures te houden om (nieuwe vormen van) witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Financiële ondernemingen dienen tijdig hun melding te plaatsen bij de FIU.