Brexit en onderbezetting hebben ervoor gezorgd dat de AFM het onderzoek naar vermogensbeheerders die zich in 2018 onvoldoende aan wet- en regelgeving hielden heeft ingeperkt. Ook is het onderzoek naar de kosten en fees bij asset managers uitgesteld. 

Ook het Mifid II-onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening van beleggingsondernemingen is later begonnen dan was gepland, zo blijkt uit het jaarverslag van de AFM over 2018.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is van grote invloed geweest op de agenda van de toezichthouder, dat Brexit naast de versnelling van de toezichtconvergentie en Mifid II noemt als de ontwikkelingen in het hun speelveld.

Brexit zorgde ervoor dat de AFM in de voorbereiding daarop Nederlandse spelers heeft geholpen met de voorbereiding op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, vergunningsaanvragen afgehandeld heeft, toezicht op nieuwe regels heeft ingevoerd en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van beleid.

Ook heeft de AFM gesprekken gevoerd met 150 bedrijven die zich in Nederland willen vestigen, wat in tientalen vergunningsaanvragen heeft geresulteerd. In 2018 verleende de AFM 37 vergunningen aan nieuwe partijen. In 2017 waren dat er 16.