Online brokers houden zich in hun reclames niet altijd aan de geldende normen. Zo worden de kosten en risico’s niet altijd juist vermeld, blijkt uit onderzoek van toezichthouder AFM. Brokers adverteren met ‘gratis beleggen’ of ‘commissievrij beleggen’, terwijl de consumenten wél kosten moeten betalen. Volgens de AFM worden consumenten op het verkeerde been gezet door gebagatelliseerde kosten en risico’s of door onduidelijke begrippen.  

Informatie over financiële producten en diensten moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De AFM heeft deze norm uitgelegd in de Beleidsregel Informatieverstrekking 2018. Je mag niet de indruk wekken dat er geen kosten zijn voor een product als de consument deze wél betaalt. Woorden als ‘gratis’, ‘voor niets’ en ‘kosteloos’ mag je niet gebruiken als de consument kosten betaalt als fondskosten, bewaarkosten of valutakosten. De AFM verwacht dat beleggingsondernemingen zich houden aan de geldende reclameregels en spreekt hen daarop aan. 

Lees het artikel: https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/afm-reclame-van-online-brokers-soms-misleidend/