In haar trendrapport gaat de AFM in 2021 enkele  thema’s specifiek onder de loep nemen. Dit zijn verantwoorde hypotheekverstrekking, concurrentie tussen beurzen en handelsplatformen binnen de Europese kapitaalmarkt en effecten van datagebruik op de financiële marktstructuur,  en effecten van datagebruik op de financiële marktstructuur.

De coronacrisis lijkt de trends en risico’s die al gaande zijn voor de financiële sector te versterken. De aanhoudende lage rente, de voortschrijdende digitalisering en de toenemende aandacht voor verduurzaming zijn daarvan de meest invloedrijke. Dat valt te lezen in Trendzicht, de jaarlijkse analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met ontwikkelingen die de financiële sector en het toezicht daarop in de komende jaren beïnvloeden.

In het kort

  • De coronacrisis versterkt bestaande trends van lage rente en digitalisering
  • Gevaar dat kredietverlening aan woningeigenaren uit de pas loopt met leennormen
  • Transparantie essentieel voor effectieve beursconcurrentie binnen Europese kapitaalmarkt
  • Jacht op persoonlijke financiële data introduceert nieuwe toezichtvraagstukken

Lees het volledige rapport:

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/november/trendzicht-2021